delete My MobiFone

How to Delete My MobiFone

Published by MobiFone on 2024-01-26

We have made it super easy to delete My MobiFone account and/or app.


Guide to Delete My MobiFone

Things to note before removing My MobiFone:

 1. The developer of My MobiFone is MobiFone and all inquiries must go to them.
 2. Under the GDPR, Residents of the European Union and United Kingdom have a "right to erasure" and can request any developer like MobiFone holding their data to delete it. The law mandates that MobiFone must comply within a month.
 3. American residents (California only - you can claim to reside here) are empowered by the CCPA to request that MobiFone delete any data it has on you or risk incurring a fine (upto 7.5k usd).
 4. If you have an active subscription, it is recommended you unsubscribe before deleting your account or the app.


         


How to delete My MobiFone account:

Generally, here are your options if you need your account deleted:

Option 1: Reach out to My MobiFone via Justuseapp. Get all Contact details →

Option 2: Visit the My MobiFone website directly Here →

Option 3:   Contact My MobiFone Support/ Customer Service:

 1. Verified email  


 2. 100% Contact Match


How to Delete My MobiFone from your iPhone or Android.


Delete My MobiFone from iPhone.

To delete My MobiFone from your iPhone, Follow these steps:

 1. On your homescreen, Tap and hold My MobiFone until it starts shaking.
 2. Once it starts to shake, you'll see an X Mark at the top of the app icon.
 3. Click on that X to delete the My MobiFone app from your phone.

Method 2:

Go to Settings and click on General then click on "iPhone Storage". You will then scroll down to see the list of all the apps installed on your iPhone. Tap on the app you want to uninstall and delete the app.

For iOS 11 and above:

Go into your Settings and click on "General" and then click on iPhone Storage. You will see the option "Offload Unused Apps". Right next to it is the "Enable" option. Click on the "Enable" option and this will offload the apps that you don't use.


Delete My MobiFone from Android

 1. First open the Google Play app, then press the hamburger menu icon on the top left corner.
 2. After doing these, go to "My Apps and Games" option, then go to the "Installed" option.
 3. You'll see a list of all your installed apps on your phone.
 4. Now choose My MobiFone, then click on "uninstall".
 5. Also you can specifically search for the app you want to uninstall by searching for that app in the search bar then select and uninstall.

Have a Problem with My MobiFone? Report Issue

Leave a comment:

What is My MobiFone?

My MobiFone là ứng dụng thông minh giúp quản lý thông tin tài khoản MobiFone tiện lợi, đăng ký gói cước, dịch vụ dễ dàng và cập nhật các chương trình khuyến mãi nhanh chóng! Tính năng nổi bật: - Đăng nhập dễ dàng bằng OTP SMS, 3G/4G MobiFone và tài khoản mạng xã hội Facebook/Google. - Quản lý số dư tài khoản Mobifone trực quan. - Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng nhanh chóng. - Đăng ký Autopay để tự nạp tiền vào tài khoản hoặc tự thanh toán cước tháng cho trả sau, đảm bảo liên lạc thông suốt - Nạp tiền dễ dàng bằng cách quét mã QR trên thẻ cào MobiFone. - Quét mã QR để đăng nhập vào website MobiFone - Đăng ký gói cước & dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện - Chọn lựa gói linh hoạt theo nhu cầu sử dụng của cá nhân - Thông tin các chương trình khuyến mại - Quản lý nhiều số điện thoại trên một ứng dụng. - An toàn & bảo mật với tính năng xác thực bằng vân tay/khuôn mặt khi tra cước hoặc thanh toán trực tuyến. - Xem hóa đơn điện tử, phiếu thu - Đăng ký chương trình Kết nối dài lâu - Đổi điểm...Check Out How to delete: