ESIS'

ESIS' Software


Company Name:

About: Singapore-based startup which aims to provide dedicated launch services for nanosatellites with our
innovative hybrid-engine launch vehicle.
Headquarters: Singapore, Central Region, Singapore.

 
  2024-02-01

ESIS Overview


Багшийн оруулсан өдөр тутмын ирц, дүн үнэлгээ зэрэг мэдээллүүдийг оруулснаар эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ сургууль дээр болж буй мэдээллийг цаг алдалгүй авах боломжтой.


Official Screenshots


         


Product Details and Description ofЭцэг эх болон сурагчдад зориулсан сурагчийн сургууль, цэцэрлэгийн хүрээнд болж буй мэдээлэл, хяналтын платформ. Багшийн оруулсан өдөр тутмын ирц, дүн үнэлгээ зэрэг мэдээллүүдийг оруулснаар эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ сургууль дээр болж буй мэдээллийг цаг алдалгүй авах боломжтой.


Most Popular Apps in Education