ViVa - Vind & Vatten

ViVa - Vind & Vatten Software


Company Name:

About: Sjöfartsverket is a Swedish agency to promote favorable conditions for shipping offering modern &
safe shipping routes with 24 hour service.
Headquarters: Norrköping, Ostergotlands Lan, Sweden.

 
  2021-03-04


Editor's Insights

1. Varje station har, utifrån handelssjöfartens behov, en specifik uppsättning av sensorer och det varierar därför vilka parametrar, av de ovan nämnda, som mäts på respektive plats.

2. Mätstationerna ger information om vindhastighet, vindriktning, vattenstånd, vattenström, vattentemperatur, vattnets salthalt och densitet, lufttryck, luftfuktighet och lufttemperatur och sikt.

3. ViVa, Sjöfartsverkets informationstjänst för väder, vind och vattenstånd, ger dig observationer i nära realtid.

4. Den som trafikerar ett visst område ansvarar för att göra en bedömning av rådande väder- och vattenförhållanden.

5. Sjöfartsverket och SMHI har över 150 väderstationer runt Sveriges kust och i några sjöar och vattendrag.ViVa - Vind & Vatten Screenshots

                   Product Details and Description of ViVa - Vind & VattenViVa, Sjöfartsverkets informationstjänst för väder, vind och vattenstånd, ger dig observationer i nära realtid. Sjöfartsverket och SMHI har över 150 väderstationer runt Sveriges kust och i några sjöar och vattendrag. Mätstationerna ger information om vindhastighet, vindriktning, vattenstånd, vattenström, vattentemperatur, vattnets salthalt och densitet, lufttryck, luftfuktighet och lufttemperatur och sikt. Varje station har, utifrån handelssjöfartens behov, en specifik uppsättning av sensorer och det varierar därför vilka parametrar, av de ovan nämnda, som mäts på respektive plats.

Via Viva kan man även se aktuell sjöväderprognos och sjövädervarningar från SMHI.

Sjöfartsverket ansvarar inte för att alla uppgifter är korrekta. Den som trafikerar ett visst område ansvarar för att göra en bedömning av rådande väder- och vattenförhållanden.


Most Popular in Weather

UM Meteo
Software UM Meteo

Read more
Hudson Valley Weather
Software Hudson Valley Weather

Read more
Thermometer º
Software Thermometer º

Read more
Sweather - Weather & Radar
Software Sweather - Weather & Radar

Read more
FOX 46 Weather Alerts & Radar
Software FOX 46 Weather Alerts & Radar

Read more
King County Flood Warning
Software King County Flood Warning

Read more
Sunset Time: Sunrise, Daylight
Software Sunset Time: Sunrise, Daylight

Read more
Captain Accurate Weather
Software Captain Accurate Weather

Read more
Météo Genève
Software Météo Genève

Read more
Blueturn
Software Blueturn

Read more
Farmi
Software Farmi

Read more
Weather Radar 24
Software Weather Radar 24

Read more
EnviroMonitor
Software EnviroMonitor

Read more
Noisy Goose
Software Noisy Goose

Read more
Arable Mobile
Software Arable Mobile

Read more