delete mO

How to Delete mO

Published by Ministerstwo Cyfryzacji on 2023-02-28

We have made it super easy to delete mObywatel account and/or app.


Guide to Delete mObywatel

Things to note before removing mO:

 1. The developer of mO is Ministerstwo Cyfryzacji and all inquiries must go to them.
 2. Check the Terms of Services and/or Privacy policy of Ministerstwo Cyfryzacji to know if they support self-serve account deletion:
 3. Under the GDPR, Residents of the European Union and United Kingdom have a "right to erasure" and can request any developer like Ministerstwo Cyfryzacji holding their data to delete it. The law mandates that Ministerstwo Cyfryzacji must comply within a month.
 4. American residents (California only - you can claim to reside here) are empowered by the CCPA to request that Ministerstwo Cyfryzacji delete any data it has on you or risk incurring a fine (upto 7.5k usd).
 5. If you have an active subscription, it is recommended you unsubscribe before deleting your account or the app.


     


How to delete mO account:

Generally, here are your options if you need your account deleted:

Option 1: Reach out to mO via Justuseapp. Get all Contact details →

Option 2: Visit the mO website directly Here →

Option 3:   Contact mO Support/ Customer Service:

 1. Verified email  


 2. 22.22% Contact Match

Option 4: Check mO's Privacy/TOS/Support channels below for their Data-deletion/request policy then contact them:

*Pro-tip: Once you visit any of the links above, Use your browser "Find on page" to find "@". It immediately shows the neccessary emails.How to Delete mObywatel from your iPhone or Android.


Delete mObywatel from iPhone.

To delete mO from your iPhone, Follow these steps:

 1. On your homescreen, Tap and hold mObywatel until it starts shaking.
 2. Once it starts to shake, you'll see an X Mark at the top of the app icon.
 3. Click on that X to delete the mObywatel app from your phone.

Method 2:

Go to Settings and click on General then click on "iPhone Storage". You will then scroll down to see the list of all the apps installed on your iPhone. Tap on the app you want to uninstall and delete the app.

For iOS 11 and above:

Go into your Settings and click on "General" and then click on iPhone Storage. You will see the option "Offload Unused Apps". Right next to it is the "Enable" option. Click on the "Enable" option and this will offload the apps that you don't use.


Delete mObywatel from Android

 1. First open the Google Play app, then press the hamburger menu icon on the top left corner.
 2. After doing these, go to "My Apps and Games" option, then go to the "Installed" option.
 3. You'll see a list of all your installed apps on your phone.
 4. Now choose mObywatel, then click on "uninstall".
 5. Also you can specifically search for the app you want to uninstall by searching for that app in the search bar then select and uninstall.

Have a Problem with mObywatel? Report Issue

Leave a comment:

What is mObywatel?

this app: najważniejsze dokumenty w smartfonie. Wydawcą aplikacji jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Z usługi this app mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające polskie obywatelstwo i ważny dowód osobisty. Pamiętaj! this app nie prosi i nigdy nie prosił o zrobienie zdjęcia dowodu osobistego! Dzięki aplikacji: • bezpiecznie okazujesz dane • realizujesz eRecepty bez podawania numeru PESEL • potwierdzasz uprawnienia kierowcy • sprawdzasz punkty karne • okazujesz dane samochodu • korzystasz z mLegitymacji • podróżujesz z UCC • masz zniżki z Kartą Dużej Rodziny • okazujesz bilety MKA i Bilkom.pl Jak aktywować aplikację? • Załóż Profil Zaufany, wejdź (na komputerze) na stronę: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany • Uruchom aplikację • Zapoznaj się z podanymi informacjami • Wybierz „Dodaj swój pierwszy dokument” - na liście wskaż np. this app • Potwierdź, że „Ty to Ty” z wykorzystaniem: - Profilu Zaufanego (bankowego, urzędowego) - eDowodu i aplikacji eDO App - poświad...Check Out How to delete: