delete Mplus M+

How to Delete Mplus M+

Published by M plus LLC on 2023-03-06

We have made it super easy to delete Mplus M+ account and/or app.


Guide to Delete Mplus M+

Things to note before removing Mplus M+:

 1. The developer of Mplus M+ is M plus LLC and all inquiries must go to them.
 2. Under the GDPR, Residents of the European Union and United Kingdom have a "right to erasure" and can request any developer like M plus LLC holding their data to delete it. The law mandates that M plus LLC must comply within a month.
 3. American residents (California only - you can claim to reside here) are empowered by the CCPA to request that M plus LLC delete any data it has on you or risk incurring a fine (upto 7.5k usd).
 4. If you have an active subscription, it is recommended you unsubscribe before deleting your account or the app.


         


How to delete Mplus M+ account:

Generally, here are your options if you need your account deleted:

Option 1: Reach out to Mplus M+ via Justuseapp. Get all Contact details →

Option 2: Visit the Mplus M+ website directly Here →

Option 3:   Contact Mplus M+ Support/ Customer Service:

 1. 15.79% Contact Match


How to Delete Mplus M+ from your iPhone or Android.


Delete Mplus M+ from iPhone.

To delete Mplus M+ from your iPhone, Follow these steps:

 1. On your homescreen, Tap and hold Mplus M+ until it starts shaking.
 2. Once it starts to shake, you'll see an X Mark at the top of the app icon.
 3. Click on that X to delete the Mplus M+ app from your phone.

Method 2:

Go to Settings and click on General then click on "iPhone Storage". You will then scroll down to see the list of all the apps installed on your iPhone. Tap on the app you want to uninstall and delete the app.

For iOS 11 and above:

Go into your Settings and click on "General" and then click on iPhone Storage. You will see the option "Offload Unused Apps". Right next to it is the "Enable" option. Click on the "Enable" option and this will offload the apps that you don't use.


Delete Mplus M+ from Android

 1. First open the Google Play app, then press the hamburger menu icon on the top left corner.
 2. After doing these, go to "My Apps and Games" option, then go to the "Installed" option.
 3. You'll see a list of all your installed apps on your phone.
 4. Now choose Mplus M+, then click on "uninstall".
 5. Also you can specifically search for the app you want to uninstall by searching for that app in the search bar then select and uninstall.

Have a Problem with Mplus M+? Report Issue

Leave a comment:

What is Mplus M+?

Өдөр бүр мэдлэгээр цангаж байвч завгүй амьдралын хэв маягт баригдан ном унших, мэдлэг мэдээлэл авах, өөрийгөө хөгжүүлэх хүслээ хойшлуулсаар байна уу? Танд байгаа цаг хугацааг илүү үнэ цэнэтэй, үр өгөөжтэй болгох М+ аппликэйшнийг гарт тань хүргэж байна. Монгол хэл дээр бүтээгдсэн мянга мянган оюуны бүтээлийн санд цаг хугацаа, орон зай үл хамааран нэгдэж дараах давуу талуудыг өөрийн амьдралдаа хэвшүүлээрэй. Цахим ном - Унших цагаа уртасгахад танд тусална Тантай үргэлж хамт явах гар утас эсвэл таблетандаа хүссэн номоо, хүссэн хэмжээгээрээ хадгалж, хүссэн үедээ унших нь гайхалтай биш гэж үү. Багахан цаг зав гарахад л амтанд нь орсон зохиол, бүтээлээ үргэжлүүлэх нь таны хором мөч бүрийг илүү үнэ цэнэтэй болгоно. Аудио ном - Уншиж амжихгүй бол сонсоод цагаа хэмнэ Тухлан суугаад номоо унших цаг тэр бүр гардаггүй бол танд сонсох цаг өдөртөө олон гарна. Өглөө, оройдоо автобус унаанд явах, эсвэл машин барин түгжрэх, ажил сургууль руугаа алхах, гүйх, хоол хийх зэрэг завгүй мэт цагуудыг ашигл...Check Out How to delete: